Elnökség

Dr. Stefany-Tóth Judit  – Elnök

Eredeti végzettségem jogász. Az egyetem elvégzését követően 15 éven át ügyvédként dolgoztam, majd 2002-ben kezdtem el foglalkozni pszichológiával, illetve a társtudományokkal: szupervízióval, mentálhigiénével, coachinggal. Az ügyvédi pályát 2006-ban végleg abbahagytam, és jelenleg szervezetfejlesztő coachként és szupervizorként dolgozom . A Gestalttal a Flow Coaching School képzésének során ismerkedtem meg, és lenyűgözött annak nagyszerűsége és egyszerűsége. A Gestalt ciklus az élet univerzális törvényszerűségét – kiáradás és visszahúzódás, adás és befogadás – analóg módon alkalmazza az emberi működés és az emberi kapcsolatok területére. Az univerzumtól a kvantummechanika szintjéig ez a törvényszerűség mindenben megnyilvánul, az apály-dagály hullámzásban, az évszakok váltakozásában, a hold ciklusainak változásában, az élet-halál körforgásában. Ezt a ciklikus körforgást fordítja le a Gestalt az emberi működés, az emberi kapcsolatok, az emberi cselekvés világára. A Gestalt ciklus tehát számomra nem más, mint az élet ciklusa.

2006 óta vagyok a Magyar Gestalt Egyesület Elnökségének a tagja és 2014 január óta az egyesület elnöke. Nagyon élvezem ezt a munkát, mert nem csak szakmailag tartom fontosnak a Gestalt szemlélet alkalmazását, illetve minél szélesebb körben való terjesztését, hanem barátokra, jó ismerősökre is találtam a Gestalt Elnökségének, illetve tagjainak sorából. Jó hangulatú, őszinte, vidám légkörben dolgozunk. Igazán „gestaltos” módon.

Antal Lívia  – Elnökhelyettes

Hitem, hogy a Gestalt terapeuta abból kiindulva segíti a kliensét, hogy az ember természetes állapotában egységes és teljes. Természetes állapota az állandó változás, ami azon a dinamikus tranzakción alapul, ami az egyén és a környezete között van. Ezen az állandóan változó, izgalmas úton lehetnek akadályok, kihívások vagy nehézségek, amikor ahhoz, hogy tovább tudjunk menni szükség van megállni, megvizsgálni, mi az, ami segít, mi az, ami akadályoz ezen az úton. Ilyenkor van igazán szükség a terapeuta támogatására. Gestalt tanulmányaim előtt az üzleti szférában cégalapítóként és cégvezetőként dolgoztam. Energikus, praktikus, üzleti szemléletű vagyok. Magánéletben, karrierben elakadásokkal küszködő life-coaching és terápiás klienseket várok. Abból a hitemből kiindulva, hogy emberként képesek vagyunk a folyamatos megújulásra és igényünk a töretlen tanulás, jelenleg is képzésben vagyok:
Harmadéves terapeuta gyakornok vagyok a Norvég Gestalt Intézet Magyarországon angol nyelven tartott 8 féléves képzésében.
Másodéves végzős diák vagyok a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés Szakember 4 féléves szakán.
Elsőéves diák vagyok a Károli Gáspár Református Egyetem Képi Kifejezés Pszichológia Elemző Szakember 4 féléves szakán.

Delzsényi Katalin – Elnökségi tag

DelzsényiK_DSC_0260_2

A Gestalt az az irányzat, amiben rögtön megtaláltam magam, amiben azonnal magamra ismertem. Mintha a saját gondolataimat, hozzáállásomat és megközelítésemet hallottam volna vissza, azt összegezve, leszűrve és csodálatosan egy rendszerbe foglalva. A Gestaltaban ott van a kíváncsiság, a figyelem, a nyitottság, a tisztaság, a félelemmentesség, mindaz, ami alapjául szolgál az önismeretünknek, az elfogadásunknak és – én azt gondolom – a szeretetünknek is. Magunk és környezetünk felé egyaránt.

Ezért vállaltam örömmel, hogy részt vegyek a Magyar Gestalt Egyesület elnökségének munkájában. A MaG elnökségi tagjaként elsősorban az ismeretterjesztés bővítése a célom. Az, hogy a Gestalt megközelítés mind többekhez eljusson és hozzáférhetővé váljon, és az irányzat tovább erősödjön Magyarországon. Ehhez hozzátartozik a Gestalt szakemberek ismertségének és elismertségének támogatása nem csak hazai, de nemzetközi viszonylatban egyaránt.

Ebben a munkában fel tudom, és fel kívánom használni coaching szakmai tudásomat, széleskörű nemzetközi üzleti tapasztalatomat és kipróbált vezetői képességeimet, stratégiai gondolkodásomat. Emellett munkámban támaszkodni tudok stabil és szilárd alapértékeimre, szakmai alázatomra, etikus hozzáállásomra, nyitottságomra, kíváncsiságomra és az őszinte adni akarásomra.

Mondok Árpád – Elnökségi tag

Gestalt-terapeutaként dolgozom az Anahata központban, van mikor a vízben a watsu segítségével vagy épp a sötétben Transztánc esteket tartva.
Összeolvadás vagy izoláció, nekem ezek mindig is kulcsszavak voltak. 16 évig voltam vezető egy kommunikációs ügynökségben, miközben gyerekorom óta, sokféle módon keresem ki vagyok én, mi a hitem és hogyan kapcsolódom az emberekhez. Aztán egyre inkább az vált fontossá, hogy együtt hova jutunk, ez lett a mozgatórugója mindannak, amit csinálok. A Transzperszonális Egyesületen keresztül sokféle terapeutát ismertem meg, és egy idő után, már az elnökség tagjává válva elkezdett érdekelni, hogyan is váltak segítővé. Érdekes módon amellett, hogy mindannyian a maguk nagyon is különböző útját járták, a közös a Gestalt volt bennük. Elkezdtem a segítségükkel önismereti csoportkat csinálni és így határoztam el, hogy Gestalt-terapeutává válok. Amint elindult az NGI 4 éves képzése, jelentkeztem rá, amit 2014-ben fejeztem be.
Számomra fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége megismerni a Gestalt szemléletmód támogató erejét.