Groeningen EAGT Elnökségi ülés 2018/03/03 – Mondok Árpád élménybeszámoló

Ismét eljött az idő, hogy képviseltessük magunkat és egyben naprakészt tudást szerezzünk mi zajlik a Gestalt társadalomban. Erős Ilával vagyok most itt, aki 3 év után jött el, hogy elköszönjön az elnökségtől, a továbbiakban a Budapest Gestalt intézet képviseletében továbbvive a munkát.

A bejelentkezés  (1) és az 2017 szeptemberi találkozó jegyzeteinek elfogadása és az abból következő feladatok megbeszélése (2) egyeztetési után kezdődik a munka. Körben ülve első lépésben megbeszéljük az előző esti Informális elnökségi ülés összefoglalóját (3). A folyamatok és a rendszerek összehangolás emberi és tágabb szakmai jogi szabályozási folyamatokban hasonló kihívásokkal látszik küzdeni az egyes országokban. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni az EAGT kontroll és támogató funkciói között. Amikor egy kéréssel kapcsolatban ellenállás születik, nincs reakció vagy kevés, talán a félelem nő meg hogy szabályok vannak születőben. Pedig emlékszem amikor a konkrét esetben megszületett az igény, hogy tanulunk egymástól szervezettebb formában, akkor a segítség a támogatás igénye volt bennünk adott bizottságban. Mégis ahogy hallgatom az ebből született kommunikációt, összeszorul a gyomrom, mintha épp egy “Towards harmonization of…..” lenne születőben. Érdemes elgondolkodni, milyen is a dialógus a felek között. Vajon parancsolatokat vagy támasztékot éreznek a megfogalmazott keretekeben, kérésekben.

4             TIC (Training Institute Chamber) Tréning Intézetek Bizottsága. Tavaly született bizottság, amelyeben az akkreditált intézetek kapnak lehetőséget a tapasztalatcserére. Új bizottsági elnököt keresnek. A kutatási bizottság támogatni szeretné az intézeteket, ajánlásokat megfogalmazva, hogyan lehet kutatási szempontból megerősíteni a záródolgozatokat, téziseket.

4             EAGT konferencia 2019 Hungary. Izgatottan várja mindenki 😉 Kérik hogy küldjünk rendszeresen meghívást, most épp az NOGT képviselőknek, a főbb pontokat feltüntetve. Motto: “Explore the fertile void with creative indifference”, keynote speakers (Lynne Jacobs, John Leary Joyce, Gordon Wheeler, Nancy Amendt Lyon, Kathleen Holl), mit várunk az előadóktól (minőség, háttér etc.), a folyamat időzítése (Website, Call for submission, Opening of registration, Early bird), milyen jegyek lesznek (Scholarship found, Early bird, Student price). Hosszú beszélgetés volt, hogyan lehetne a scholarship foundot feltölteni. Most az előző konferencia esetleges megtakarításából vagy egyéni adományokból történik mindez. Lehetne akár a pályázni, az egész életen át tartó tanuláshoz.

5             EAGT HR&SR konferencia 2018 Október 26/28 Berlin:  Yes we care – Supporting human dignity in a collapsing field. Giving voice to those who are hardly heard. http://conference.eagt.org/

7             Helyzetjelentés – elnökségi tagok

Wilma továbbra is a csapat tagjaként segíti, Marga munkáját. Az EAGT megerősíti az EAP tagságát, jelenleg folynak a tárgyalások. Az EAP erősebben képviseli a Strassburgi konvenciót: a pszichoterápia önálló foglalkozás, nem a pszichológiára épül. 2017től professzionális lobbistát használ annak érdekében, hogy az EU elfogadja a pszichoterápiát (Towards recognition of Psychoterapy as profession: Psychoterapy Act). Ez magába foglalja a közös tréning alapokat és a minimális pszichoterápiás szükségletet. Ennek elfogadása után, kötelező érvényű lesz, mint minimum feltétel minden EU tag számára. Megszületetett a pszichoterápia mint foglalkozás leírása, az ESCO (www.ec.europa.eu) kategorizációban. Ugyan a pszichológia alatt, azonban egyértelműen mint önálló foglalkozás, sőt annak modalitásai is fel vannak sorolva, leírással és a szükséges képzéssel (see: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2Faf69484e-b43f-4685-b22d-f3418df45c4d&conceptLanguage=en&full=true).

Igen, ott a GESTALT PSZICHOTERÁPIA IS!!!
Igen az NGI képzése, az EAGT és EAP akkreditáció megfelel a leírásnak – vagyis akiknek akiknek megvan ez az akkreditáció, azok megfelelnek az új törvényi keretnek! Az egy következő kérdés, hogy egy adott ország törvényi szabályozása (és persze képzési rendszere;-() mennyire harmonizált mindezzel.

Horvátországban hasonló törvényt vitatnak meg most, az első szavazáson elfogadták, júniusban lesz a második. Úgy tűnik, Anglia, Ausztria, Finnország, Franciaország, Norvégia, Svájc mintájára, egyre elfogadottabb lesz: a pszichoterápia önálló foglalkozás, nem a pszichológiára épül, bár használja annak tudását, azonban a hangsúly az alkalmazáson, a komptenciákon van. Ehhez pedig sokféle út vezethet. Németországban a kormányváltás miatt szavazásra vár az orsztrákhoz igen hasonló törvény. Mindössze 28év munkája van benne és még rengeteg a tennivaló. Jelenleg az EAGT tűnik a legelőrehaladottabbnak a modalitások között, annak szakmai definiciójában, milyen kompetenciák szükségesek a Gestalt terápiájának gyakorlásához. Látszik a szervezetfejlésztési tapasztalat és az is mennyire sokszínű, tudásmegosztáson alapuló és nemzetközi ez a közösség.

Spanyolország (3000 tag, 9 intézet) és Luxemburg jelenleg tárgyal az NOGT-ként való csatlakozásról.

Az újraakkreditáció (Marga és Renata koordinálásával),  ami most elég sok országot érint, folyamatos – hamarosan nekünk is. Olaszország újra megkapta az akkreditációt.

GDPR. Europai személyes adatok védelméről szóló törvény. Ez érint mind szervezeteket, mint személyeket akik másokkal foglalkoznak. Hol is jelenhet ez meg : kérdőívek, formok, személyes adatok tárolása és hasonlóak. Téged is érint. Vagyis érinti egyebek között a coachokat, terapeutákat, tanárokat, szupervizorokat. Fontos megnézni, hogy milyen platformon kommunikálunk : milyen védelmet ad a személyes adatokra, mit tartalmaz a GTC. A Skype gyakorlatilag semmilyet, szemben a Skype for business-el.
Compliance határidő : MÁJUS !!

Az ICO ingyenesen letölthetővé tette az ezzel kapcsolatos ajánlását. Hasznos önellenőrzés :

Adatvédelmi : https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-data-protection/privacy-notices-transparency-and-control-1-0.pdf
Adatmegosztás : https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1067/data_sharing_checklists.pdf
Adatkérés : https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1599/subject-access-checklist.pdf

Az amerikai HIPPA alapján, terapeutáknak, tanácsadóknak (nem GDPR, de nagyon hasonló): https://www.telementalhealthcomparisons.com/private-practice

Tréning sztenderdek. (Nurith) EAP akkreditáció változás : nem órákat, hanem krediteket fognak értékelni. TI : 9 újra akkreditáció, többen 2., 3. alkalommal. Új akkreditáció is folyamatban. Hamarosan a Budapest Gestalt Intézet következik ! Az akkreditáció a minimum szükségletet tartalmazza, a hatékony, etikus, kompetens és persze naprakész, bizonyíték, kutatási alapú Gestalt terapeuta képzési folyamatokhoz.

A jelenlegi költségvetés (Jack) lehetővé teszi a fenntartható működést. Lehetőség van a tagok önkéntes adományaiból (voluntary levy) új projektek támogatására. (pl. Uwe Strumpfel könyvének fordítása). Mindennek egyik alapja az EAGT tagságának folyamatos növekedése – joint membership (NOGT/EAGT), új NOGT tagok, új TI. Sok új tag jött Magyarországról !

Hírlevél. (Michele Cannavalo) A 31.kiadáson vagyunk túl. Erős Ila és én is része vagyunk a folyamatos csapatmunkának, amely most talán egy újabb fejezetéhez érkezik, hogy a hozzáférés, a tartalom, jobban, korszerűbben kiszolgálja az olvasók igényeit. A következő már a Mailchimp alkalmazás segítségével történik, teljesen elektronikus formában – mindössze 2 év volt végigvinni ezt a változást ;))

GPO. (Jan Steinbeck, Franz Mullmeister) Az akkreditáció (a tréning intézetek számára) még mindig nem elfogadott. Ennek egyik oka, úgy tűnik, hogy a jelenlegi intézeteknek már van akkreditációja, amely azonban Gestalt terápiának megfelelő kompetenciákat támogatja. Személyek számára hasonló gondokat jelent, az hogy annyira más a folyamat, hogyan vált valaki OD konzultánssá. Az un. Grandparenting folyamat (nagyjából tutornak fordítanám) tűnik, talán köztes megoldásnak. Jelenleg 80 egyéni tag regisztrált.

Statues, bylaws:  Hogyan működik az EAGT: struktúra szavazás, fenntarthatóság, transzparencia. Szeptemberben lesz a szavazás az elfogadásról. Jelenlegi formája: http://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-22-21-51/downloads

Tréning sztenderdek : Az új változatban az eddigi visszajelzések alapján készített változtatásokból néhány visszajelzésre vár. 2018 októberben szavazásra alkalmas.

Bizottságok: Stratégiai keretek. (6)
Szakmai kompetenciák. Frissítve, áprilisban elérhető a weboldalon.
Kutatás (Jan Roubal): Megosztottuk egymással mi érdekel, mi hozott ide: a neurológia rehablitációtól, a pszichoterápia hatékonyságától, az általános érdeklődés a több tudásért, GTFS (Gestalt Fidelity Survey) tapasztalatai, hogyan lehet javítani a képzés alaposságát a kutatás segítségével, bizonyíték alapú gyakorlat, kutatási konferencia tapasztalatok, sokféle dolog került elő a beszélgetés során.

A bizottsági tagok és vendégek, érdeklődők, mit egy neurális háló kapcsolódnak, azonban mindannyian látjuk, érezzük a kutatás fontosságát és lehetőségeit a Gestalt terápiás gyakorlat támogatására.

Ezt támogatják a könyvek (Towards a Research Tradition in Gestalt, 2017) a konferenciák (Paris Gestalt Research Conference, 2017).

Jan Roubal megkapta a professzori kinevezését (Czech Republic – University of Masarik, pszichológia tanszék), ezzel lehetővé vált, hogy doktori hallgatói legyenek – sajnos egyelőre cseh nyelven.

200 résztvevő (fért be!) a 2017es párizsi konferenciára. Összefoglaló cikk jelenik meg a francia és a brit journalban. Az plenáris ülések megtekinthetők a weboldalon (regisztráció után !: http://gestalt-research.com/videos/).

Új konferencia 2019 május 29/június1 Chile, 400 résztvevővel.
Támogatást szeretnének adni a képződőknek, hogy a záródolgozatot megjelentethessék, ehhez elégséges kutatási alap legyen. Szeminárium szerveződik, talán a budapesti pre-konferenciára, 2019-re Varsóban. Uwe Strumpfel: THERAPIE DER GEFUEHLE – Kutatási megállapodások a Gestalt terápiáról.

Complaints: No complaints ;*)

HR & SR (társadalmi felelősség): Folyamatos Ukrán, Görög jelenlét. Lesbos (migráció segítők támogatása) projekt befejeződött.

EC (etikai bizottság) : adatvédelem és elektronikus terápiás formák pontosabb megjelenítése

GBO (gestalt a szervezetekben) : Gestalt a szervezetekről szóló könyv kiadás alatt.

AAGT konferencia 19 August 2018: Radical response. Contemporary Gestalt in troubled times.

EAGT konferencia 2022 : talán Horvátország ?

Kommunikációs terv.