Gestalt etikai elvek

A Magyar Gestalt Egyesület, az EAP irányelvei alapján készült, EAGT etikai kódexet elfogadva és lefordítva, valamint létrehozva az abban foglaltak képviseletére egy Etikai bizottságot, valamint egy Fellebbezési bizottságot, hogy az EAGT szintű Gestalt-terapeuták szakmai munkáját támogassa és a Gestalt-terápiát igénybe vevők számára biztosítékul szolgáljon.

Ennek alapelvei :

1. Hit abban, hogy minden ember egyformán értékes.
2.Az egyén egyediségének, értékének és méltóságának tisztelete
3.Faj vagy etnikai hovatartozás, világnézet, nem, szexuális identitás vagy preferencia, hátrányos helyzet, kor, vallás, nyelv, társadalmi vagy gazdasági státusz és a spiritualitás iránti igény tiszteletben tartása.
4.Annak elismerése a személyes kapcsolatokban, hogy fontos az egyén személyes autonómiája és önszabályozása.

Az Etikai Bizottság tagjai:

A Fellebbezési Bizottság tagjai:

  • Milánkovics Miléna
  • Kozák Olivér
  • Fedor István

Etikai kódexünk: pdf

Az Etikai Bizottság tagjainak bemutatkozója:

Máté Bea:

Máté Bea

Örömmel vállaltam szerepet a MaG Etikai Bizottságának munkájában, mert azok az erkölcsi, magatartásbeli irányelvek, amelyeket az Etikai Kódexben megfogalmaztunk, akkor válnak élővé, ha rendszeresen gondolkozunk róluk, megosztjuk egymással a dilemmáinkat, felmerülő eseteinket és tanulunk a kérdésekből, etikai vizsgálatokból. A Bizottság konzultatív szerepe, számomra egy izgalmas, közös gondolkodás és tanulás.

Moldován Edit:

Moldován Edit
Moldován Edit

Azért vállatam szívesen szerepet a MaG Etikai Bizottságának munkájában, mert fontosnak tartom, hogy szakmai és emberi sokszínűségünk mellett is legyen egy védőháló (követendő értékrend, etika), mely biztonságos működést tesz lehetővé nekünk, Gestalt szakembereknek, és a hozzánk fordulóknak is.